ŪKIO BUHALTERINĖ APSKAITA

Ūkio buhalterinė apskaita

     Ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, gaunantys ar pretenduojantys gauti valstybės paramą, privalo vesti ūkio buhalterinę apskaitą. Ūkininko ūkio buhalterinė apskaita gali būti vedama dvejybine arba supaprastinta sistema, kurią parenkame individualiai atsižvelgdami į ūkininko ūkio dydį, PVM mokėtojo statusą, poreikius ir reikalavimus keliamus ūkininkams, gavusiems ar pretenduojantiems gauti ES paramą žemės ūkiui. Dažniausiai investicinės ES paramos žemės ūkiui atvejais ūkininkų ūkio buhalterinė apskaita privalo būti vedama naudojant dvejybinę apskaitos sistemą, tačiau pasitaiko atvejų, kai užtenka ir supaprastintos ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos.

Supaprastinta ūkio buhalterinė apskaita

     Jeigu, Jums reikalinga supaprastinta ūkininko ūkio buhalterinė apskaita, tada yra pildomas Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas, registruojamos pirkimų ir pardavimų operacijos bei pinigų judėjimas banko sąskaitose ir kasoje. Supaprastinta ūkininko ūkio apskaita leidžia kontroliuoti lėšas banko sąskaitose ir kasoje, atsiskaitymų būklę – Jūsų skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas Jums, tačiau norint žinoti kiekvieno tiekėjo ar pirkėjo skolas, reikia vesti papildomus žiniaraščius. Vesdami supaprastintą ūkininko ūkio buhalterinę apskaitą, galite matyti tik bendrą pirkimų ir pardavimų sumą per mėnesį. Ši apskaitos sistema skirta registruoti smulkių, mažą apyvartą turinčių ūkių pirkimo, pardavimo operacijoms. Remdamiesi šio žurnalo duomenimis, negalėsite prašyti banko paskolos ar pretenduoti į ES paramą žemės ūkiui, kadangi supaprastintos ūkio buhalterinės apskaitos duomenų neužteks ekonominiams skaičiavimams atlikti.

Dvejybinė ūkio buhalterinė apskaita

     Ūkininkai gaunantys ar pretenduojantys gauti valstybės ir (ar) Europos Sąjungos paramos fondų ES paramą žemės ūkiui, jeigu šios ES paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja vesti ūkio buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansinę atskaitomybę privalo ūkio buhalterinę apskaitą vesti dvejybine apskaitos sistema.

     Dvejybinė ūkininkų ūkio buhalterinė apskaita svarbi tuo, kad joje taikomas kaupimo principas – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai ūkio buhalterinėje apskaitoje registruojami tada, kai atsiranda, ir pateikiami tų laikotarpių finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu. Tokiu būdu vedama ūkininkų ūkių buhalterinė apskaita yra naudinga ūkininkams – PVM mokėtojams, kurie savo individualiai veiklai priskyrė ir joje naudoja ilgalaikį turtą, nes jie galės iš gautų pajamų atimti visus toms pajamoms uždirbti patirtus leidžiamus atskaitymus neatsižvelgiant į tai, ar jie ūkininko apmokėti, ar ne.

Ūkio buhalterinės apskaitos kainos

Mažas ūkis „MINI“

Vidutinis ūkis „MIDI“

Didelis ūkis „MAXI“

Darbuotojų skaičius vnt./mėn.

0

0-2

0-10

Dokumentų skaičius vnt./mėn.

10-50

50-100

100-500

Ar esate PVM mokėtojas?

Ne

Taip

Taip

Preliminari paslaugų kaina per mėn.

Nuo 29 Eur.

Nuo 49 Eur.

Nuo 69 Eur.


Daugiau informacijos apie ūkio buhalterinę apskaitą

galite sužinoti susisiekę su mumis el. paštu: info@ivsprendimai.lt

.