ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

     Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (KPP) numato priemones skirtas žemės ūkio veiklai skatinti. Šiuo laikotarpiu yra numatytos šios priemonės :

     Šios priemonės yra skirtos:

  • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą,
  • skatinti inovacines ūkių technologijas, maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai,
  • efektyviai naudoti išteklius ir pereiti prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.

     Sprendžiant problemas, susijusias su žemės ūkio sektoriaus subjektų konkurencingumo didinimu, remiamos investicijos į žemės ūkio valdas ir žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą bei plėtrą, ypatingai gyvulininkystės ir vaisių bei daržovių sektoriuose, gerinamos vidutinių ir smulkių ūkių galimybės investuoti ir skatinama jų kooperacija, remiama didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, skatinamas vietinės maisto produktų rinkos vystymasis, stiprinami ryšiai tarp vartotojų ir gamintojų, taip pat skatinamas inovacijų diegimas, sudaromos sąlygos gamintojų, konsultantų ir mokslininkų bendradarbiavimui. Parama taip pat numatoma pirmąkart besikuriantiems jauniesiems ūkininkams. Siekiant išvengti žalos aplinkai, remiamos investicijos, skatinančios gamtai draugišką ūkininkavimą ir gamtosauginių inovacijų diegimą, biomasės (ypač atliekinės, susidarančios gyvulininkystės ūkiuose) panaudojimą energijos gamybai. Tausaus vandens naudojimo ir jo kokybės užtikrinimo, dirvožemio, biologinės įvairovės išsaugojimo, oro taršos mažinimo ir kitos, su aplinkosauga susijusios priemonės ir būdai.

.

Daugiau informacijos apie ES PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

galite sužinoti susisiekę su mumis el. paštu: info@ivsprendimai.lt

.

You must be logged in to post a comment